Press

Artikel i HD om vår bok

Link

Artikel i Söderåsen om vår bok

Link

Artikel i Lokaltidningen om Ricardo Reis kurs den 1-2 december 2009

Page 1

Skånska Dagbladet, artikel om vår PRE-avel

Page 1 , Page 2 , Page 3

Skånska Dagbladet, På Landet, artikel om Ridkonstens Dag

Page 1 , Page 2

Helsingborgs Dagblad, artikel om Barbro Börjesson

Page 1 , Page 2

Skånska Dagbladet, På Landet bilaga, artikel om vår renovering av gården

Page 1 , Page 2

Tidningen Ridsport, artikel om Championat för PRE 2006

Page 1 , Page 2

Tidningen Ridsport, Akademisk ridkonst

Page 1 , Page 2

ANCPRE:s tidning, PRE-visning på Gustavsborg 2005

Page 1 , Page 2

Blå Stjärnans tidning, artikel om Akademisk Ridkonst

Page 1 , Page 2

Helsingborgs Dagblad, Bjuvs Kommuns ombyggnadspris

Page 1 , Page 2

Näringslivsspegeln

Page 1 , Page 2

Lokaltidningen

Page 1

Lokaltidningen

Page 1

Tidningen Ridsport, artikel om Balancesadel

Page 1