FEEL - Företag

FEEL för företag - organisationer - kommuner - skolor

Ett kraftfullt verktyg för teambuilding och företagsutveckling

FEEL kan användas som ett kraftfullt verktyg för teambuilding och företagsutbildning. Du lär dig nya färdigheter i en helt annan miljö. 

FEEL förser dig som ledare med insikter om en mer effektiv kommunikation och känslohantering, vilket utvecklar respekt och tillit hos kollegor. 

En trygg ledare blir omgiven av personer som bidrar med klokhet och samarbete. FEEL utvecklar den typ av ledare vårt samhälle har behov av. 

FEEL gagnar företagare, chefer, föräldrar, mentorer, lärare, studenter och alla andra som vill göra skillnad. 

Företag med engagerade anställda har upp till 2 ½ gånger större intäkt än företag med låg engagemangsnivå. FEEL skapar engagemang.

I FEEL visar hästen på beteenden som står i vägen för en effektiv insats. Deltagarna får möjlighet att experimentera fram nya planer.

Hästar är flyktdjur och vill ha starka och fokuserade ledare. Dagens ledarskap kräver förmågan att motivera, inspirera och knyta an till medarbetarna. Insikten från övningarna med hästarna ger dessa färdigheter. FEEL skapar dynamiska ledare.

Under våren/sommaren 2019 startar vi programmet Compassionate Leadership för kvinnliga executives. Det är ett helt unikt ledarskapsprogram för dig som vill leda från hjärtat, använda din feminina kraft och ta ditt ledarskap till en ny nivå.

I programmet kombinerar vi två metoder, LifeSpider Coachning och FEEL, vilket gör att alla får sin egen unika upplevelse och behållning. Här handlar det inte om att få en ny pärm att ställa i hyllan utan vi pratar om att utveckla transformativt ledarskap när det är som bäst. 

För mer info om programmet Compassionate Leadership och LifeSpider Coachning se sidan LifeSpider.

- Verksamheten är interaktiv och i nuet

- Lär dig att tänka problemlösande när det oväntade händer

- Lär dig hur du tar dig tillbaka från en "screw-up"

- Samarbeta samtidigt som man behåller sin personliga integritet

- Känn kraften i ordlös kommunikation

- Lära sig att ta risker 

- Förstå hur man kan vara mer närvarande med sina medarbetare

- Coacha andra till att ta initiativ

- Förstå vikten av att ge information så andra upplever dig som säker, stöttande och ansvarstagande

- Du lär dig genom att öppna ditt hjärta för nya möjligheter och gå utöver det vardagliga 

- Verksamheten ökar din medvetenhet och din förmåga att läsa situationer

- Du kommer att få tydlig feedback från hästarna som öppnar för individuell- och teamutveckling 
- Det är säkert, roligt och ingen tidigare erfarenhet av hästar behövs. Alla aktiviteter görs på marken.
 
Vänligen kontakta oss för mer information om våra olika program inom ledarutveckling och kommunikation. Vi skapar möter dina önskemål.

FEEL - Företag

Referenser

Referenser från en dag med en ledningsgrupp

En dag till eftertanke. Bästa ledarskapsdagen jag upplevt.

Lotta

Referenser från en dag med en ledningsgrupp

Häftigt att komma så nära stora djur, utan någon som helst erfarenhet sedan tidigare.

Annsofi

Referenser från en dag med en ledningsgrupp

En ledardag som ger minne för livet.

Kerstin

Ann-Britt och Kenneth är medlemmar i FEEL Alumni