Friskare och gladare arbetsplatser

Vi välkomnar företag som ligger ett steg före och tänker utanför boxen vad gäller ledarskap och motivation.

Alla övningar sker från marken tillsammans med oss, som är dina guider under dagen. Våra hästar är snälla och specialutbildade för sin roll som lärare. Ingen tidigare erfarenhet av hästar behövs. Du befinner dig i en trygg miljö. Alla övningar är prestigelösa samt utan tävlingsmoment.

Upplev den lugna avstressande miljön på Gustavsborg där du lär dig nya färdigheter i en helt annan miljö än din vanliga. Vi garanterar att stressen kommer att rinna av dig. Detta blir allt viktigare i vårt samhälle där kostnaderna för sjukskrivning på grund av utmattning ökar dramatiskt.

Många saknar idag engagemang för sitt arbete, vilket är förödande både för hälsa och produktivitet. Vi använder oss av upplevelsebaserat lärande som ökar engagemang och välmående. Vi behöver mer glädje och lek även på jobbet.

Vi förser dig som ledare med insikter om en mer effektiv kommunikation och känslohantering, vilket utvecklar respekt och tillit hos kollegor. 

En trygg ledare blir omgiven av personer som bidrar med klokhet och samarbete. Hästarna hjälper till att skapa den typ av ledare vårt samhälle har behov av. 

Våra kurser/workshops/utbildningar riktar sig till dig som vill göra skillnad. Du kan välja att komma 1 dag eller att vi utformar en serie anpassad för ditt företag.

Hästarna visar på beteenden som står i vägen för en effektiv insats. Deltagarna får möjlighet att experimentera fram nya planer.

Hästar är flyktdjur och vill ha starka och fokuserade ledare. Dagens ledarskap kräver förmågan att motivera, inspirera och knyta an till medarbetarna. Insikten från övningarna med hästarna ger dessa färdigheter och skapar dynamiska ledare.


- Verksamheten är interaktiv och i nuet

- Vi behöver återknyta till naturen för att minska stressen i våra liv

- Vi behöver mer lekfullhet, vilket ökar kreativiteten

- Lär dig att tänka problemlösande när det oväntade händer

- Lär dig hur du tar dig tillbaka från en "screw-up"

- Samarbeta samtidigt som du behåller din personliga integritet

- Känn kraften i ordlös kommunikation

- Vi har slängt ut känslorna genom fönstret på många arbetsplatser. Emotionell intelligens är livsviktigt

- Att inte våga prata om känslor gör att vi går omkring som tidsinställda bomber

- Att vara nära en så stor varelse som en häst, i en trygg situation, ökar ditt självförtroende och mod

- Lär dig att ta risker och hur du löser det som kan uppstå

- Förstå hur du kan vara mer närvarande med dina medarbetare

- Hästar öppnar upp möjligheten för oss att läka oss själva

- Coacha andra till att ta initiativ

- Förstå vikten av att ge information så andra upplever dig som säker, stöttande och ansvarstagande

- Du lär dig genom att öppna ditt hjärta för nya möjligheter och gå utöver det vardagliga 

- Verksamheten ökar din medvetenhet och din förmåga att läsa situationer

- Du kommer att få tydlig feedback från hästarna som öppnar för individuell- och teamutveckling 

- Det är säkert, roligt och ingen tidigare erfarenhet av hästar behövs. Alla aktiviteter görs på marken.

- Du kommer att upptäcka nya saker både hos dig själv och ditt team.
 

Vi berättar gärna mer om våra olika möjligheter till ledarutveckling och kommunikation. Vi skapar möten enligt dina önskemål.

Friskare och gladare arbetsplatser

Referenser

Referenser från en dag med en ledningsgrupp

En dag till eftertanke. Bästa ledarskapsdagen jag upplevt.

Lotta

Referenser från en dag med en ledningsgrupp

Häftigt att komma så nära stora djur, utan någon som helst erfarenhet sedan tidigare.

Annsofi

Referenser från en dag med en ledningsgrupp

En ledardag som ger minne för livet.

Kerstin

Ann-Britt och Kenneth är medlemmar i FEEL Alumni