LifeSpider

Är du redo för en förändring och är världen redo för dig när du står i din fulla kraft?

Ann-Britt Bolinder är Lic LifeSpider Coach och hon jobbar gärna med dig som:

  • Vill få insikt i hur gamla normer begränsar dig och få hjälp att integrera flera dimensioner i ditt liv.
  • Är redo att släppa taget för att få en förändring.
  • Vill byta perspektiv och välja hur du vill förhålla dig till det förflutna, nuet och framtiden.
  • Undrar över vilka dina drivkrafter och ditt livs intentioner är. 
  • Vill hitta din passion och hur du kan följa den?
  • Tänker ta reda på vad som är din själs uppdrag.
  • Önskar att omfamna, expandera och uttrycka ditt ego så du kan tillföra världen något värdefullt.

Ann-Britt jobbar tillsammans med dig fram, inte bara ett livsprojekt utan sex stycken. Detta är för dig som har driv, ambitioner och djävlaranamma som kan tillföra världen något gott.

Att ta fram sin livsspindel innebär att gå in i ett 8-månaders program med 16 coachningstillfällen, via telefon eller Zoom.

Universum har en stor plan för oss alla. Vill du ha hjälp att hitta din?

Compassionate Leadership

Jag vill hjälpa kvinnor att ta sitt ledarskap till en ny nivå där de uppnår framgång både privat och i sitt arbete med hjälp av emotionell intelligens (EQ). Jag har därför skapat programmet Compassionate Leadership (CL).

I programmet får man insikt i hur gamla normer begränsar oss. Man får hjälp att integrera flera dimensioner i sitt liv och att byta förhållningssätt för att hitta vad man känner passion för.

I CL kombineras två unika modaliteter, LifeSpider Coaching och FEEL, vilket utvecklar ett transformativt kvinnligt ledarskap när det är som bäst.

I FEEL är hästen läraren som aldrig värderar oss. Den har ingen dold agenda utan är helt ärlig i sin kommunikation. Den har ett enormt hjärta och en otrolig visdom, vilket den gärna delar med sig av.

Att stå nära en så stor varelse som en häst, med hjärtkontakt, är magiskt. Det hjälper oss att plocka fram vår intuition och genom detta bli en autentisk person andra känner tillit till. Den får oss att våga vara sårbara och hitta vår inre styrka. Den håller space för oss och hjälper oss att acceptera den vi är.

I LifeSpider coaching tar vi fram Livsspindeln som ger oss tillgång till vår essens och unika identitetskod med våra starka drivkrafter; drivkrafter som ofta tryckts tillbaka för att passa in i andras normer och värderingar. Här lyfter vi fram dessa unika styrkor. Vi tar fram livsintentionerna och livsprojekten. Livsprojekten är en kombination av vårt ego och vår själ, vilket öppnar upp för oändliga möjligheter.

Compassionate Leadership tar fram de krafter vi behöver för att stå starka och lyckliga både privat och i arbetslivet. Genom att aldrig trycka tillbaka den vi är utan istället omfamna, expandera och uttrycka vårt ego genomgår vi en transformation som ger både oss själva och världen något värdefullt.

För mer info om FEEL se FEEL Företag-sidan

”Och kanske är det så att en av orsakerna till stressen och oron i vårt samhälle är att vi fått eller tagit på oss uppgifter som är för små för våra själar”

Patricia Tudor-Sandahl

Mina klienter säger:

”Varje gång vi jobbat sätter spindeln igång processer jag inte kunnat ana. Genom att arbeta med spindeln kommer jag åt känslor, synliggör dem och på så vis transformeras de.

Jag går in i rum som jag kanske besökt förr men med nya glasögon o ett nytt djup. Jag får en känsla av att växa inifrån.”        

  

" Jag förstod inte vad spindeln var eller vad den kunde ge. Nu efter ett antal vägledande samtal med Ann-Britt förstår jag hur mycket insikt i mej själv som spindeln ger. Tack Ann-Britt"