LifeSpider

Är du redo för en förändring och är världen redo för dig när du står i din fulla kraft?

Ann-Britt Bolinder är Lic LifeSpider Coach och hon jobbar gärna med dig som:

  • Vill få insikt i hur gamla normer begränsar dig och få hjälp att integrera flera dimensioner i ditt liv.
  • Är redo att släppa taget för att få en förändring.
  • Vill byta perspektiv och välja hur du vill förhålla dig till det förflutna, nuet och framtiden.
  • Undrar över vilka dina drivkrafter och ditt livs intentioner är. 
  • Vill hitta din passion och hur du kan följa den?
  • Tänker ta reda på vad som är din själs uppdrag.
  • Önskar att omfamna, expandera och uttrycka ditt ego så du kan tillföra världen något värdefullt.

Ann-Britt jobbar tillsammans med dig fram, inte bara ett livsprojekt utan sex stycken. Detta är för dig som har driv, ambitioner och djävlaranamma som kan tillföra världen något gott.

Att ta fram sin livsspindel innebär att gå in i ett 8-månaders program med 16 coachningstillfällen, via telefon eller Zoom.

Universum har en stor plan för oss alla. Vill du ha hjälp att hitta din?

What if I’m not okay being average? What if I want to be extraordinary?

Will Smith

Compassionate Leadership

Jag vill leverera roligare arbetsplatser med färre konflikter, friskare personal och därmed bättre lönsamhet. Med mig har jag hästen som lärare.

Jag vill hjälpa dig att ta ditt ledarskap till en ny nivå så du uppnår framgång både privat och i ditt arbete med hjälp av emotionell intelligens (EQ). Jag har därför skapat programmet Compassionate Leadership (CL). Det passar oavsett var du är i karriären, om du söker nya utmaningar eller om du står inför en stor förändring.

I programmet får du insikt i hur gamla normer begränsar oss. Du får hjälp att integrera flera dimensioner i ditt liv och att byta förhållningssätt för att hitta vad du känner passion för.

I CL kombineras två unika modaliteter, LifeSpider Coaching och FEEL, vilket utvecklar ett transformativt kvinnligt ledarskap när det är som bäst.

Vad är FEEL?

I FEEL är hästen läraren som aldrig värderar dig. Den har ingen dold agenda utan är helt ärlig i sin kommunikation. Den har ett enormt hjärta och en otrolig visdom, vilket den gärna delar med sig av.

Att stå nära en så stor varelse som en häst, med hjärtkontakt, är magiskt. Det hjälper dig att plocka fram din intuition och genom detta bli en autentisk person andra känner tillit till. Den får dig att våga vara sårbar och hitta din inre styrka. Den håller space och hjälper dig att acceptera den du är.

Hur används LifeSpider Coachning?

I LifeSpider coaching tar vi fram Livsspindeln som ger tillgång till din essens och unika identitetskod med dina starka drivkrafter; drivkrafter som du kanske tryckt tillbaka för att passa in i andras normer och värderingar. Här lyfter vi fram dessa unika styrkor. Vi tar fram livsintentionerna och livsprojekten. Livsprojekten är en kombination av ditt ego och din själ, vilket öppnar upp för oändliga möjligheter.

Compassionate Leadership tar fram de krafter du behöver för att stå stark och lycklig både privat och i arbetslivet. Genom att aldrig trycka tillbaka den du är utan istället omfamna, expandera och uttrycka ditt ego genomgår du en transformation som ger både dig själv och världen något värdefullt.

Programdetaljer för vårt 8 månaders program CL:

16 sessioner coachning fördelat på Zoom och IRL på vår gård

16 timmar FEEL

8 självcoachningssessioner via Zoom

Självcoachningsmaterial och support 

Små grupper, 2-3 personer, vid coachningssessionerna på Zoom

Små grupper, 6-8 personer för FEEL

Privat Fb-grupp

Vi är flexibla i upplägget.

För mer info om FEEL se FEEL Företag-sidan

”Och kanske är det så att en av orsakerna till stressen och oron i vårt samhälle är att vi fått eller tagit på oss uppgifter som är för små för våra själar”

Patricia Tudor-Sandahl

Mina klienter säger:

”Varje gång vi jobbat sätter spindeln igång processer jag inte kunnat ana. Genom att arbeta med spindeln kommer jag åt känslor, synliggör dem och på så vis transformeras de.

Jag går in i rum som jag kanske besökt förr men med nya glasögon o ett nytt djup. Jag får en känsla av att växa inifrån.”        

  

" Jag förstod inte vad spindeln var eller vad den kunde ge. Nu efter ett antal vägledande samtal med Ann-Britt förstår jag hur mycket insikt i mej själv som spindeln ger. Tack Ann-Britt"