Vad är FEEL

FEEL (Facilitated Equine Experiential Learning)®

FEEL ligger i framkant vad gäller att utveckla människors potential.

FEEL är en upplevelsebaserad inlärningsmetod som bygger på hästarnas villiga deltagande som partners för att hjälpa människor att upptäcka sin potential. Hästar dömer oss aldrig och de har ingen dold agenda. 

FEEL (Facilitated Equine Experiential Learning)® är ett innovativt tillvägagångssätt för självutveckling och tillväxt. Hästar har en stark, naturlig önskan att delta och interagera med oss människor. 

Hästens avancerade förmåga att kommunicera kan ta dig rakt till "pudelns kärna", till de saker vi inte ens erkänner för oss själva. 

Hästar är mäktiga och majestätiska varelser men ute i den fria naturen är de flyktdjur och helt beroende av sin förmåga att uppfatta faror och agera efter sin intuition. 

Hästar svarar på ditt inre tillstånd - ditt autentiska jag. De läser ditt kroppsspråk och energiläge som en öppen bok och de känner allt från ett "brustet" hjärta till inre stress eller smärtan i ett knä. 

Om du låter dem, tar de dig på en resa i personlig tillväxt och låter dig få tillgång till din egen inre visdom.

Med hästarna kan du uppleva

 • Att du ökar din medvetenhet
 • Att använda hjärtats kraft när du kommunicerar
 • Att lära dig hantera stress bättre
 • Att sätta dina mål
 • Att öka dina intuitiva förmågor
 • Att sätta och hålla sunda gränser
 • Att få hjälp att stärka relationer
 • Att testa dina gränser och stärka ditt självförtroende i en trygg miljö
 • Att öka ditt välbefinnande på en djup nivå
 • Att våga vara sårbar med hästarna som aldrig dömer dig eller utnyttjar din sårbarhet
 • Att testa dina egenskaper som ledare

Hästar svarar på ditt autentiska jag. Hästar lyssnar på dig på en djup nivå. De leder dina känslor till ytan och skapar en säker plats att utforska dem på.

De flesta övningar görs på marken och ingen tidigare hästerfarenhet är nödvändig.

Vad är FEEL
Vad är FEEL