Få hjälp av hästens visdom

FEEL (Facilitated Equine Experiential Learning)®

Hästen hjälper dig att förstå att du är så mycket mer kraftfull än du kanske någonsin trott själv.

Den tycker allra mest om dig när du är ditt autentiska jag - utan masker - och när du talar från ditt hjärta.

Den kommunicerar rakt och tydligt med oss och ger oss ovillkorlig kärlek.

Den hjälper oss att grunda oss och stressa av i en värld som snurrar fort.

Tänk att ha ett samtal mellan fyra ögon med en häst.

Hästen dömer oss aldrig och den har ingen dold agenda. 

Den har en stark, naturlig önskan att delta och interagera med oss människor. Den tar dig rakt till "pudelns kärna", till de saker du kanske inte ens erkänner för dig själv. 

Hästar är mäktiga och majestätiska varelser men ute i den fria naturen är de flyktdjur och helt beroende av sin förmåga att uppfatta faror och agera efter sin intuition. 

Hästar svarar på ditt inre tillstånd - ditt autentiska jag. De läser ditt kroppsspråk och energiläge som en öppen bok och de känner allt från ett "brustet" hjärta till inre stress eller smärtan i ett knä. 

Om du låter dem, tar de dig på en resa i personlig tillväxt och låter dig få tillgång till din egen inre visdom.

Med hästarna kan du uppleva

 • Att du ökar din medvetenhet
 • Att använda hjärtats kraft när du kommunicerar
 • Att lära dig hantera stress bättre
 • Att sätta dina mål
 • Att öka dina intuitiva förmågor
 • Att sätta och hålla sunda gränser
 • Att få hjälp att stärka relationer
 • Att testa dina gränser och stärka ditt självförtroende i en trygg miljö
 • Att öka ditt välbefinnande på en djup nivå
 • Att våga vara sårbar med hästarna som aldrig dömer dig eller utnyttjar din sårbarhet
 • Att testa dina egenskaper som ledare

Hästar svarar på ditt autentiska jag. Hästar lyssnar på dig på en djup nivå. De leder dina känslor till ytan och skapar en säker plats att utforska dem på.

Alla övningar sker på marken och ingen tidigare farenhet av hästar är nödvändig.

Få hjälp av hästens visdom
Få hjälp av hästens visdom